2013: Σημερινό λογότυπο της Audi

2013: Σημερινό λογότυπο της Audi

Audi: Ιστορικό και εξέλιξη λογότυπου.