Επεξήγηση Λογότυπου Κρυστάλλου

Επεξήγηση Λογότυπου Κρυστάλλου

HR_Glasslogo-explanation-poster_Greek0

1. Κατασκευαστής κρυστάλλου.

2. Έγκριση κατασκευής ΗΠΑ (Υπουργείο Μεταφορών ΗΠΑ με τον αριθμό μητρώου του κατασκευαστή του κρυστάλλου, έγκριση σύμφωνα με το “Αμερικανικό Πρότυπο”, εσωτερικός κωδικός κρυστάλλου).
“Ο σαφής προσδιορισμός των προμηθευτών είναι πολύ δυσκολότερος απ’ ότι στο σημείο 1 διότι οι περισσότερες υαλουργίες διαθέτουν το δικό τους κωδικό DOT.”

3. Έγκριση κατασκευής σύμφωνα με τον κανονισμό 43 της ΕΟΚ.
“Ο κανονισμός 43 της ΕΟΚ αποτελεί την κανονιστική βάση για τη σήμανση, έγκριση και δοκιμή κρυστάλλων ασφαλείας οχημάτων. Για τα πλευρικά κρύσταλλα υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις για μοντέλα οχημάτων, αλλά τα παρμπρίζ πρέπει να διαθέτουν μεμονωμένη έγκριση.”

4. Έγκριση κατασκευής της Κίνας (το κρύσταλλο συμμορφώνεται με τον κινέζικο κανονισμό έγκρισης).
Είναι παρόμοια με την DOT και ισχύει μόνο για την Κίνα. Χωρίς αυτή την έγκριση, το κρύσταλλο δεν μπορεί να χρησιμοποιείται στην Κίνα. Για να εξασφαλίζεται η χρήση σε όλο τον κόσμο, όλα τα παρμπρίζ διαθέτουν αυτή την έγκριση.

5. Στοιχεία μήνα / έτους παραγωγής,
“Ο αριθμός στο μέσον της γραμμής δείχνει το έτος παραγωγής (2009 στο παράδειγμα). Οι τελείες αντιστοιχούν στο μήνα παραγωγής. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει ελάχιστη διάρκεια ζωής για τα κρύσταλλα των οχημάτων και κατά συνέπεια τα παλαιότερα παρμπρίζ, εφόσον φυλάσσονται σωστά, θα πρέπει να πληρούν τα σημερινά πρότυπα ποιότητας.”

6. Αριθμός κράτους μέλους ΕΟΚ το οποίο χορήγησε την έγκριση.
Αυτός ο αριθμός ΕΟΚ δείχνει σε ποια ευρωπαϊκή χώρα δόθηκε έγκριση για το παρμπρίζ, όχι όμως και που κατασκευάστηκε. Κάθε ευρωπαϊκή χώρα έχει το δικό της κωδικό.

7. Σύμβολο σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΟΚ.
Στο παράδειγμα το σύμβολο αντιστοιχεί σε παρμπρίζ από ενισχυμένο κρύσταλλο ασφαλείας. Χρησιμοποιούνται λατινικοί αριθμοί (I-V) ανάλογα με τον τύπο κρυστάλλου.

8. Εικονογράμματα (εξειδίκευσης παρμπρίζ).
“Ο κστασκευαστής του οχήματος κρίνει εάν θα προστεθεί το οπτικό σύμβολο στο κρύσταλλο, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό.”

Τα ακόλουθα εικονογράμματα είναι διαθέσιμα:

glassdrive-σχήματα-στο-κρύσταλλο