Όροι Προσφοράς

  • Εκδίδεται από την «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ε.Ε» (EDENRED) για λογαριασμό Saint-Gobain Autover Hellas AE, φέρει το σήμα κατατεθέν της πρώτης, αξία 10€ (δέκα ευρώ) και ημερομηνία λήξεως 28/02/2018.
  • Επιτρέπει στον δικαιούχο/κάτοχο της, την αγορά ειδών (καυσίμων ή λιπαντικών) ή παροχή υπηρεσιών από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις (πρατήρια καυσίμων).
  • Δεν εξαργυρώνεται έναντι χρημάτων από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις (πρατήρια καυσίμων).
  • Επιτρέπει στον κάτοχό της, την αγορά ειδών (καυσίμων ή λιπαντικών) ή παροχή υπηρεσιών αξίας τουλάχιστον ίσης από την αναγραφόμενη σε αυτές (δέκα ευρώ). Εάν η αξία του είδους ή της υπηρεσίας που λαμβάνεται έναντι της διατακτικής αυτοκίνησης υπερβαίνει την αξία που αναγράφεται σε αυτήν, το επιπλέον ποσό θα πληρώνεται ξεχωριστά από τον χρήστη της διατακτικής, με άλλον τρόπο. Σε περίπτωση που μια διατακτική αυτοκίνησης χρησιμοποιηθεί για την αγορά ειδών ή και υπηρεσιών αξίας μικρότερης της αναγραφόμενης, των δέκα ευρώ, η διαφορά δεν επιστρέφεται.
  • Η προσφορά ισχύει μέχρις εξαντλήσεων των δωροεπιταγών/κουπονιών, για  όλους τους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών εταιριών, με τις οποίες συνεργάζεται η GLASSDRIVE, και οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν εργασία επισκευής ή αντικατάστασης στο δίκτυο των εξουσιοδοτημένων συνεργατών της GLASSDRIVE, έχοντας κάλυψη θραύσης κρυστάλλων στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο τους

Τα σχόλια έχουν απενεργοποιηθεί.